Menu

Project ontwikkeling

Vooraan bij de transformatie

Le Castor verwerft en herontwikkelt vastgoed in stedelijke omgevingen met als doel de verbetering van de leefbaarheid en het toevoegen van gemeenschaps waarde. We ademen nieuw leven in onderbenutte eigenschappen met behulp van duurzame materialen en innovatieve technologie om ervoor te zorgen dat onze hoogwaardige gebouwen generaties meegaan. We nemen daarin elk detail van onze gebouwen serieus. In nauwe (of BIM-) samenwerking met onze ontwerpers en architecten worden slimme oplossingen en individueele behoeften van gebruikers ingepast waardoor waarde toegevoegd wordt.

Smart city's; het verhogen van leefbaarheid in de stedelijke kern

We zijn toegewijd aan ''boeiende'' buurten om ervoor te zorgen dat elk adres in de gemeenschap met haar individueele behoeften en verbeteringen in de gemeenschap met elkaar word verbonden. Zo is elk project van ons per defenitie gemakkelijk bereikbaar en beschikt zij over de hoogste gebouw en isolatienormen mogelijk. Wij denken mee in geïntegreerde oplossingen bij water, groene energie en natuurlijk het openbaar vervoer. Het creëren van nieuwe kansen voor mensen om te wonen en werken in beloopbare 15 minuten wijken worden bij ons altijd in de plannen verwerkt. De omgeving duurzaam verbeteren is bij ons geen ideaal maar werkelijkheid. 

Het genereren van rendement door het juiste te doen.

In tegenstelling tot veel ontwikkelaars; Le Castor is hier niet om gewoon iets te bouwen en te verkopen!"

Wij geloven in plannen die veel verder gaat dan de basis: de belangen van ons bedrijf zijn onlosmakelijk verbonden met de belangen van de mensen met wie we werken en de gemeenschappen en omgeving waarin we delen. Dat zijn niet alleen principes.  Als een verticaal geïntegreerde onderneming, managen we elk project door de volledige levenscyclus van financiering, ontwerp, bouw en beheer heen. 

Onze aanpak keert niet alleen terug bij investeerders, gebruikers, bewoners en de gemeenschap. Want onze projecten zijn het positieve bewijs dat wanneer we het juiste doen om de juiste redenen, we ook in de verre toekomst een beter rendement zullen blijven garanderen.

Beleggen in vastgoed

Als startup zoekt Le Castor voor haar relaties (naast energielokaties) naar courante en renderende retailobjecten. Omdat onze relaties professionele beleggers zijn en tegenwoordig aanzienlijke eisen stellen aan het vastgoed; voeren we altijd een gedegen due dillegence en bouwkundig onderzoek uit! Ook de financieele instellingen hebben eisen aangescherpt ten aanzien van het financieren van vastgoed mbv energielabel, bouwkundige en duurzaamheidstoetsen en de waardebepaling te eisen.

Le Castor begeleidt dit voor haar clienten..

Zaken als bodem-, energie-, isolatie-, technische installaties, dak/gevel/fundament desk en boeken onderzoek vormen hier de kern van activiteiten. Onder andere middels een eigen ontwikkelde nulmeting (APK) een energielabel en een ingenieurs rapportage zullen we bij positief resultaat de transactie bij bank en via onze notaris begeleiden en rondmaken. 

Omdat onze clienten om meerdere redenen discretie op prijs stellen is het onze policy en gewenst bij eindbelegger dat wij eerst onder voorbehoud positie nemen en met voorbehoud van due dillegence en onder 'nader te noemen meester', danwel middels een ABC akte waarbij de eindbelegger in de eerste fase zelf bekend wenst te zijn. 

In het kader van duurzaamheid en als gevolg van de recente vastgoed crisis zal al het incourante vastgoed dat al dan niet achterstallig, in matige of slechte staat blijkt of (als gevolg daarvan) een riskant huurprofiel kent, niet door eindbeleggers geaccepteerd worden noch door onze beleggingstoets komen. 

Indien de verkoper middels Le Castor haar incourante vastgoed toch succesvol wenst te verkopen zal daarvoor een andere samenwerking moeten worden aangegaan. In veel gevallen zal daarom in tweede instantie alsnog een renovatie of herontwikkeling(s) (overeenkomst) aangegaan dienen te worden teneinde het vastgoed weer courant, duurzaam en voor de koper aantrekkelijk te krijgen.

Le Castor biedt als betrouwbare regiseur ook daarin samen met haar keten partners een duurzame oplossing. We wijzen dan ook niet zomaar af maar zoeken samen met eigenaren en onze eindbeleggers naar een duurzame en verantwoorde win win situatie voor alle betrokkenen.

                 

Technische services; Aardingsvoorzieningen, Bliksembeveiliging, Blusgasinstallaties en normen (ISO 14520, CEA 4007, VdS norm 2093 e.a.) Brandmeldinstallaties Brandbeveiligingssystemen Inspection of Electrical installations in gas & dust explosive atmospheresHerkeuring sterilisatorenInspectie Gas- en stofontploffingsgevaar elektrische installaties (NEN-EN-IEC 60079-17)Inspectie elektrische installaties (NEN 3140 en NEN-EN 50110-1)Inspectie laagspanningsinstallaties (NEN 1010-6)

 

Wind Energie

Een oude traditie..

Een molen door water voortgestuurd waarbij vervolgens graan werd gemalen waardoor de bakker voor ons het brood kon bakken. Hoe herineren wij die innovatie uit de middeleeuwen.

Link; https://www.youtube.com/watch?v=noUrLzeQUqs ​

Juist. Het maatschappelijk en historisch nut van de windmolen is alleen maar toegenomen echter zo ook het belang en de complexiteit bij de mens. We hebben veel te danken aan die molen en dat word door onze welvaart helaas nog wel eens vergeten.. zaken als slagschaduw, vergezichten, geluid en dergelijke zijn uiteraard niet onbelangrijk maar de valkuilen waarin verzanding dreigt of discussies waarbij onze toekomst van de aarde en solidariteit met de medemens op het spel gezet worden liggen regelmatig op ons pad.  

Daarin een 'leefbare' weg vinden is bij uitstek een uitdaging voor de Urban ontwikkelaar. Daarin zoeken we samen met voor en tegenstanders naar een win-win model.

Wij geven niet op omdat het moeilijk is.

We hebben met onze partners in binnen en buitenland ervaring met dichtbevolkte en complexe binnenstedelijke herontwikkelingen. LeCastor zal altijd binnen de menselijke en procedurele kaders opereren om het positieve doel te bereiken.  

Weest u daarom niet bezorgd met LeCastor bereikt u uw doel...

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

Energie Productie

Wij zetten duurzame energiebronnen dus niet alleen in vanwege overheidsdoelstellingen of financieele opbrengsten maar bewust ook vanwege 'onze' toekomst. 

Het gaat bij ons ook om de overtuiging en de weg er naar toe. Of dat nu is voor een opdrachtgever, de overheid, een energie cooperatie of de kleine agrarier...

"Samen doen" dat is onze bedrijfsfilosofie. 

Wat is ''WzWWk''?

Wij beseffen dat het hierbij gaat om de toekomst en ons nageslacht. Verspilling van kostbare en eindige voorraden zien we dan ook niet graag omdat we beseffen dat het slim inzetten van wind, zon maar ook water en warmte/kracht zo goed als eindeloos zijn.

Wij zetten dus met de ontwikkeling van wind en zonnenergie, thermische warmte (en koeling) maar ook met zaken als warmte kracht koppeling en goede isolatie in op duurzame energie in de gebouwde omgeving. In afwijking van onze collega's integreren wij de complexe materie van energie altijd in ons verhaal. En dat is hard nodig. 

Onze bedrijfs filosofie van samen doen en geintegreerde WzWWk maken LeCastor een moderne speler waarop U geheel ontzorgd en verantwoord kunt bouwen.  

Hoe?

Met o.a. groene financieringen, slimme en innovatieve plannen en investeringen, subsidies, PPs, corperatiemodellen of andere vormen van samenwerkingen zetten we altijd in op scherpe energieprijzen en kortingen voor bedrijven, overheid, agrariers en consumenten.

Een project van onze hand betekent integraal een hoge kwaliteit, eerlijke prijzen en een echte garantie voor morgen.